web analytics

Reactor Cluj

468 0 January 6, 2016

Raluca Mărginaș


COORDONATOR MiniREACTOR & TRAINER
Raluca Mărginaș - Profile Picture

Raluca Mărginaș se uită dubios ȋn palmă și vede o linie meridiană între literatură, artă şi studii culturale. Întinde mȃna, urlă și se mișcă social cu prietenul teatru independent și vărul facilitare comunitară. Pentru aventuri și povețe sună aici. Arde.

Diplomă de Licență în filologie: limba și literature română – limba și literatura engleză
Universitatea “Babeș-Bolyai”, Facultatea de Litere, Secția română – engleză, Cluj-Napoca, România.
A absolvit Facultatea de Litere, secția română-engleză, cu teza Masculin versus feminin în morfologia travesti-ului, coordonată de Prof. Conf. Dr. Mihaela Ursa-Pop.
Masterat ȋn Literatura Comparată, Istoria Imaginilor – Istoria Ideilor
Universitatea “Babeş-Bolyai” Facultatea de Litere, Departamentul de Literatură Comparată (coord. de Prof. Univ. Dr. Ruxandra Cesereanu).
Firesc curiozității academice, traseul continuă cu masteratul Istoria Imaginilor-Istoria Ideilor,centrat pe pe teme, cursuri şi programe de cercetare de literatură comparată, filosofie, istoria religiilor, ştiinţe sociale şi politice, muzică, arte plastice, arhitectură şi film. Competențele dobȃndite vizează cercetarea interdisciplinară a imaginarului cultural, social, literar, artistic, religios, abordarea fenomenelor de cultură şi civilizaţie, argumentare şi gândire critică pe material filologic, filmic, istoric, plastic, mediatic, plus cireșe.
Doctor ȋn Filologie summa cum laude
Şcoala Doctorală de Studii Lingvistice și Literare a Universității “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, Catedra de Literatură Comparată, Cluj-Napoca, Romȃnia
Dezvoltarea profesională intră cu totul într-o dimensiune transdisciplinară, odată cu cercetarea doctorală, plecând spre Lumea Nouă cu o lungă teză de doctorat botezată Romanul Grafic, sub ghidajul Prof. Univ. Dr. Ștefan Borbely. Grație unui sistem de reasigurări actualizate, cercetarea are loc prin colaborări internaționale, examinînd dovezile prin care obiectul de studiu se afirmă, comunică și funcționează în cadrul culturii. Orizontul, exprimat și manifest, vizează un imaginar comparatist, o schelărie business, alertă, cu mulți pitici care polarizează într-un efort comun de sinteză.

Articole, conferințe și ateliere
FEMINISM AND PSYCHOANALYSIS IN REAR WINDOW/ Raluca Mărginaș, EKPHRASIS, 1/2008, Visual Anthropology Research and the Cinema of Reality.
American Gods (Zei americani) sau cum să ȋntorci moneda/Raluca Mărginaș, revista TRIBUNA, Nr. 185, anul IX, 16-31 mai 2010.
În căutarea legimităţii culturale / Raluca Mărginaş. Steaua, Cluj-Napoca, An. 62, Nr. 9, sept. 2011.
The Spurious Case of Synesthesia in the Popular Arts
EKPHRASIS IMAGES, CINEMA, THEATRE, MEDIA vol. 7 • issue 1/2012 Synesthesia in Cinema and in Visual Arts.
Romanian Cartooning
International Journal of Comic Art, ed. John A. Lent, An Independent Publication, 2013.
Book Reviews: Rodica Ilie, Adrian Lacatus, Andrei Bodiu (coord.), The Legitimation of Literature in the 20th Century: Studies on Discourses and Cultural Strategies, Brasov, Transilvania University PreCahiers Echinox Journal, 2013.
Comics si wrestling – analiza a culturii populare (fragment)
Volumul Conferinţei Internaţionale în domeniul Filologie, Suceava, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, 2013.
Graphic Novels in Popular Culture
Proceedings al 5TH INTERNATIONAL SELICUP CONFERENCE: ‘MULTIDISCIPLINARY VIEWS ON POPULAR CULTURE, de Eduardo de Gregorio-Godeo, María del Mar Ramón-Torrijos, Castilla – La Mancha University, 2013.
Tu ce super-putere ai? Ce este alternativa?, 5 MS Cluj, 30.03.2016.
Comics-urile romȃnești și educația nonformală/ Romanian Comics and Non-Formal Education, International Journal of Comic Art, ed. John A. Lent, An Independent Publication, 2017 (ȋn curs de apariție).
E pasionată de forme populare de manifestare, astfel că, experimentul platformei alternative, Reactor, alimentează rezistența împotriva uniformizării și încurajează noi perspective de interpretare a mediilor în care trăim.

REACTOR
Cursuri de actorie pentru copii, Reactor de creație și experiment, Cluj-Napoca, 2016-2017.
Scriem… benzi desenate workshop/Raluca Mărginaș, Alexa Băcanu, Adrian Barbu, Reactor de creație și experiment, Cluj-Napoca prin Com’on Cluj-Napoca, 2016.
PR al platformei Sound Reactor, Reactor de creație și experiment, Cluj-Napoca, 2016-2017.
Coordonator și trainer MiniREACTOR, Reactor de creație și experiment, Cluj-Napoca, 2016-2017.


 

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *