web analytics

Reactor Cluj

Shapes and Shadows – vernisaj


  • foto afis expo aprilie

joi | 16 aprilie | ora 20.00

Shapes and Shadows

-vernisaj-

Robert Costea


expoziție de fotografie

“Sunt aproape 30 de fotografii menite să apropie privitorul de misterul trupului feminin, abordat, am zice noi, cu sfială aproape religioasă, un fel de „misterium fascinans”. Contururile corporale se ivesc delicat din noaptea înconjurătoare, într-un soi de creaţie ex-nihilo, din neant, iar culoarea obţinută de fotograf aminteşte foarte mult de primele imagini pe care oamenii le-au văzut de pe Lună. Acel gri-cenuşiu misterios, granulat, parcă intenţionează să stea mărturie adagiului buddhist „Forma este vacuitate, vacuitatea este formă”. Impactul emoţional poate fi copleşitor, iar fotografiile îmbracă femeia într-un voal de duioşie, trecând prin efemera sa corporalitate.”(Vasile Andreică)