web analytics

Reactor Cluj

VERTICAL – vernisaj Ania Irimies


  • expo afis net

Ana Irimies
VERTICAL
– vernisaj de pictură -

Vineri, 24 octombrie, ora 18:00

 

“Vertical’’ este un proiect despre emoţie, gest şi picturã abstractã ca sintezã a unei realitãţi interioare. Artista are ca preocupare gestul pictural pe fondul subtilitãţii minimale. Este un minimalism bogat prin pasiune, emoţie autenticã, coerenţã stilisticã dar nu manierism. În arta Aniei experimentul şi explorarea sunt procese continue, de-acolo şi caracterul viu şi dinamic al verticalitãţilor sale. Sunt exerciţii de înţelegere a lumii exterioare dar nu ca realitate mimeticã ci ca şi corelare cu ecoul interior. Ceea ce rezultã are coerenţã prin forţã şi rafinament, are prezenţa unui monolog, a unei introspecţii, ce permite martori- publicul- şi sperã la o comuniune cu acesta printr-o legãtura fireascã, empaticã, de împãrtãşire. Arta Aniei este o continuã cãlãtorie a cãrei destinaţie este deschisã, permite interpretãri, variaţii, devieri, dar constantã rãmâne acea imensã emoţie sau senzaţie pe care artista ştie sã le condenseze într-un singur gest, sã îi imprime dinamica
ascensionalã fãrã a fi explicitã. Pictura în acest caz este un demers intim a cãrui forţã este orientatã înspre exterior. Pentru public aceasta înseamnã deschidere, posibilitatea de a cãuta şi a gãsi sensuri, sau de a se regãsi în acel ’’ moment’’ al compoziţiei pentru cã picturile Aniei par ‘’momente’’ ale unei acţiuni complexe, momente singulare vii care spun o poveste fãrã ritm narativ, mai mult o poezie.

Curator

Alina Staicu

Pictura este călătoria fără destinaţie prin lume şi timp. Nu are destinaţie pentru că nu există scop sau calcul, doar procesul, trăirea, bucuria sau durerea. Este călătoria în care, pentru a nu te pierde, trebuie să laşi un semn.

Ania Irimies