Artists in residency: Other People, common ground @ Reactor

Artists in residency: Other People, common ground @ Reactor

Ne-am bucurat să îi avem în rezidență pe Mirte Bogaert și Menzo Kircz, doi artiști stabiliți în Olanda, respectiv Norvegia, care ne-au cerut găzduire pentru derularea celei de-a 6 ediții a unui proiect durațional incitant numit Other People, common ground pe care îl desfășoară în diferite orașe.

‘Other People, common ground’ este un proiect de colaborare pe durata a 20 de ani (2019-2039) inițiat de Mirte Bogaert și Menzo Kircz. Pe parcursul acestui proiect, ei își propun să examineze ideile de „muncă” și „practică” în domeniul artelor spectacolului. Fac acest lucru lucrând atât împreună, cât și cu alții pentru perioade fixe de timp, fără să se concentreze pe crearea unui spectacol real ci explorând ce presupune demersul în sine.

A șasea ediție a proiectului a avut loc la Reactor între 23 ianuarie și 3 februarie ‘24. În colaborare cu Ioana Hogman, Oana Hodade și Selma Dragoș, artiștii au examinat ce înseamnă o practică zilnică în domeniul artelor spectacolului. Un demers care a implicat împărtășirea diverselor perspective și experiențe dobândite din medii de lucru foarte variate. Accentul a căzut pe proces în sine, pe ceea ce le-a oferit satisfacție și bucurie, fără presiunea unui rezultat concret. Un rezumat al acestei ediții va fi publicat pe site-urile lui Mirte & Menzo.

Mulțumiri speciale: Oana de la Reactor pentru timpul și spațiul acordat și pentru ajutorul în organizare, Selma pentru găzduirea Oanei H., Aram pentru acceptarea faptului că trebuie să fie adult în fiecare zi până când Selma ajungea acasă, câinele Moț al Selmei pentru acceptarea sacrificiului plimbărilor lui pentru ca Selma să se poată alătura nouă, Cătălin pentru petrecerea timpului cu Menzo, mamei Ioanei și părinții prietenelor fiicei ei pentru îngrijirea ei în timp ce Ioana era la muncă, fiicei Ioanei pentru gestionarea acestui demers într-un mod atât de frumos și oamenilor cu care lucrăm în afara acestui proiect pentru flexibilitatea din programul lor.

Finanțat de Consiliul Artelor din Norvegia, Uniunea Europeană și Institutul Goethe.

Această lucrare a fost produsă cu asistența financiară a Uniunii Europene. Opiniile exprimate aici nu pot reflecta în niciun fel opinia oficială a Uniunii Europene.


‘Other People, common ground’ is a 20 (2019-2039) year long collaborative project initiated by Mirte Bogaert en Menzo Kircz. During the timespan of this project, they aim to examine the ideas of ‘work’ and ‘practice’ as professionals in the performing arts field. They do this by working together and by working with others for set periods of time without ever focussing on making an actual performance, and figuring out what that means while doing it.
The sixth edition of the project took place at Reactor between the 23rd of January and the 3rd of February ‘24. In collaboration with Ioana Hogman, Oana Hodade & Selma Dragos, they took the time to explore what a daily practice might entail for someone working in the performing arts. Exchanging views and experiences gained from living and working in vastly different contexts. Focussing on the question of what gave them satisfaction and joy without worrying about a possible outcome. A summary of this edition will be published through the websites of Mirte & Menzo.


Credits

Colleagues: Ioana Hogman, Menzo Kircz, Mirte Bogaert, Oana Hodade & Selma Dragos.

Residency: Reactor Cluj

Many thanks to: Oana of Reactor giving us time and space and helping us organise, Selma for hosting Oana H., Aram for accepting that he had to be an adult every day until Selma got home, Selma’s dog Moţ for accepting the sacrifice of his walks so Selma could join us, Catalin for hanging out with Menzo, Ioana’s mother and the parents of her daughters friends for taking care of her daughter while Ioana was at work, Ioana’s daughter for dealing with this situation so nicely & the people we are working with outside of this project for being flexible in their schedule.  


Funded by Arts Council Norway, the European Union and the Goethe-Institut.

This work was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union’